shadow

Күнәлар

"Егер де жүрек, күнә жасау кезінде қайғы үстінде болмаса, керісінше қуанышқа толы болса, онда адам өзінің иманына күдіктенуі керек. Ол өзінің жүрегін жоқтай беруіне болады, себебі ол бәрбібір өліп қалған.