shadow

Сауда кітабы (Китәб әл-бәйә’)

Назарларыңызға Имам әш-Шәукәнидің "Сауда кітабы (Китәб әл-бәйәъ)" атты кітабынан өткен Ділмұрат Әбу Мұхаммәдтің дәрістерін ұсынамыз! "Алла саудаға рұқсат етті, бірақ өсімге тиым салды"

shadow

Ораза кітабы

Назарларыңызға Имам әш-Шәукәнидің "Дураруль Бәhийа" деп аталатын Ораза кітабынан өткен Ділмұрат Әбу Мұхаммәдтің сабақтарын ұсынамыз!

shadow

Әл-Ақида әл-Уасатыйя

Назарларыңызға шейхул-Ислам ибн Тәймийяның «әл-Ақида әл-Уаситыйя» кітабі бойынша берген Ділмұрат Әбу Мухаммадтың аудио сабақтарын ұсынамыз

shadow

Білім кімнен алынады

Имам әл-Әуза‘и айтады: “Ғалымдар білімді ауыздан ауызға беріп келгенше, білім өте құрметті еді. Білім кітаптарға түскен кезде, ол лайықты емес адамдардың қолына түсті”. Қараңыз: әс-Сияр” 7/114.